Kıyı Tesisi Acil Müdahale Planlarının Hazırlama ve Uygulama Esaslarına İlişkin 2009/6 Sayılı Genelge

5312 Sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve Kanunun Uygulanma Yönetmeliği” ile deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik acil müdahale planlarının uygulanması, hazırlıklı olma, kirliliğe müdahale, zararların tazmini ve mali sorumluluk garantilerinin bildirimi konularında icraya ilişkin yetki, görev ve sorumluluklar Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı na verilmiş; kıyı tesislerinin bulundurdukları personel, teçhizat ve malzemelerle kirliliğe ilk müdahalede bulunmaları ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın talimatlarına uymaları gerektiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, “Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Hk. 2018/6 sayılı Genelge” kapsamında, kıyı tesislerinin imkan ve kabiliyetleri ile herhangi bir olay sonucu mevcut çevre şartlarının değişmesi, tesis prosesinde yapılan değişiklikler, tesis faaliyetlerinin değişmesi, gelen gemi tonajlarının büyümesi ve taşınan yüklerin artması gibi hususlar nedeniyle kıyı tesisi acil müdahale planlarında revizyona gidilmesi hasıl olduğunda “Kıyı Tesisi Acil Müdahale Planlarının Hazırlama ve Uygulama Esaslarına ilişkin 2009/6 sayılı Genelge gereği” şartlarını karşılayacak güncellenmelerin yapılması ve gerekli acil müdahale malzeme ve ekipmanlarının ivedilikle tedarik edilmesine ilişkin gerekli duyuruların ve hazırlıkların yapılması istenmektedir.

Loader Loading...
EAD Logo Dökümanın yüklenmesi uzun mu sürüyor?
Reload Tekrar Yükle
| Open Yeni Pencerede Aç