TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ tarafından hazırlanan “Deniz Taşımacılığı Gözden Geçirme Raporu 2018” başlıklı rapora  http://www.armatorlerbirligi.org.tr/Sites/1/upload/files/TAB_DENIZ_TASIMACILIGI_GOZDEN_GECIRME_RAPORU_2018-837.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.