“Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü ve GİSBİR arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 2 adet taslak Ulusal meslek standardı hazırlanmış, ayrıca daha önce Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünce hazırlanmış olan 2 adet Ulusal Meslek Standardı da sektörden gelen talep doğrultusunda güncellenmiştir. Söz konusu meslek standartları görüşe gönderilmiş, gelen görüşler değerlendirilerek taslakların son versiyonu belirlenmiştir.

Bu çerçevede, taslak meslek standartları ile güncellenmiş meslek standartları MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesinin 20 Haziran 2019 tarihinde yaptığı ve GİSBİR yetkililerinin de katıldığı toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

 

Bu dört adet Ulusal Meslek Standardı MYK Yönetim Kurulunun onayı sonrasında Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecektir.

 

Kabul edilen Meslek Standartları şunlardır:

  1. Gemi İzolasyoncusu (Seviye 3)
  2. Gemi Yüzeyi Hazırlama Elemanı (Seviye 3)
  3. Gemi Montaj ve Onarım Elemanı (Seviye 3)
  4. Tersane Yardımcı İşçisi (Seviye 2)