GİSBİR Yüksek İstişare Toplantısı yapıldı

 

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yüksek İstişare Toplantısı, GİSBİR Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul Öncesi icra edilen faaliyetlerine ilişkin ve sektörün genel durumuna ilişkin bilgilendirme yapmak üzere, 20 Mart 2015 tarihinde GİSBİR Konsey Salonu’nda gerçekleştirildi.

GİSBİR Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ahmet ÖTKÜR’ün başkanlığında ve GİSBİR üye tersanelerinin katılımıyla gerçekleşen Yüksek İstişare Toplantısı’nda, GİSBİR’in yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerinin ayrıntılı şekilde ekrana yansıtıldığı GİSBİR Multivizyon Filmi’nin ardından GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat KIRAN bir konuşma gerçekleştirdi.

Murat KIRAN’ın konuşmasının ardından GİSBİR üyelerinin dilek ve temennileri değerlendirildi.

GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat KIRAN’ın konuşma metni aşağıdaki gibidir.

“ Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği GİSBİR’in değerli üyeleri,  sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

GİSBİR Yüksek İstişare Konseyi’ne hoş geldiniz.

03 Ekim 2011 tarihinde icra ettiğimiz GİSBİR Olağanüstü Genel Kurulu sonucunda ben ve arkadaşlarım, siz değerli üyelerimizin güveni ve tam desteği ile yeni yönetim kurulunu oluşturmuş;

Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemizin, Türk gemi inşa sanayinin bugünü ve geleceği konusunda belirleyici rol üstleneceğini ifade etmiştim.

GİSBİR’in örgütlenme ve üyelik yapısını çok daha etkin, çok daha verimli, çok daha katılımcı bir duruma getirerek, ülkemizin dört bir yanındaki tersaneler başta olmak üzere, sektörü oluşturan tüm unsurların çatımız altında toplanmasına imkân sağlamanın;

Aramızda doğruyu bulmaya çalışırken yaşamamız gereken çok sesliliği, sektörümüzün sorunlarını kamuoyu ile paylaşırken, çözüm önerilerimizi ve taleplerimizi yetkili mercilere iletirken tek sese indirgememizin, ana hedeflerimiz arasında yer aldığını dile getirmiştim.

Şunu gururla ifade etmek isterim ki 2015 yılı itibariyle GİSBİR, kurumsallaşma, şeffaflık, katılımcılık, çoğulculuk ve tek seslilik ilkeleriyle bütünleşmiş;

Bağışlarla ayakta duran bir birlikten, kendi ayakları üzerinde durabilen ve diğer sivil toplum örgütlerine ve üniversitelere bağış yapan bir sivil toplum örgütüne dönüştürülmüş;

GİSBİR Yönetim Kurulu’nun önerisiyle, katılımcılık ve çoğulculuk ilkesi doğrultusunda tüzük tadilatı gerçekleştirilerek üyelik kolaylaştırılmış ve gerçek kişi üyeliği hayata geçirilmiş;

Bu sayede sektör hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olan kişilerin de sektöre katkı yapmaları hedeflenmiştir.

2011 yılında adet bazında 6 bölgeden 42 üye ile %27’ye tekabül eden 2.072.940 m2 alan, %49’una tekabül eden 10.114 çalışan, %61’ine tekabül eden 19 havuz ve %47’ye tekabül eden 2.000.000 dwt üretim kapasitesini temsil eden bir GİSBİR’den,

2015 yılı itibariyle bugün adet bazında 8 bölgeden 69 tüzel, 22 gerçek kişi üye toplamda 91 üye ile %45’ine tekabül eden 3.379.420 m2 alan, %90’ına tekabül eden 18.249 çalışan, 28 havuz ve %72’sine tekabül eden 3.000.000 dwt üretim kapasitesinin;

Bir diğer deyişle Türk gemi inşa sanayinin aktif çoğunluğunun temsil edildiği bir GİSBİR ortaya çıkmıştır.

Şahsım, yönetim kurulu üyelerimiz, genel sekreterimiz ve danışmanlarımızın İstanbul’un yanı sıra gerçekleştirdiği 16.982 km’lik yurtiçi seyahat kapsamındaki toplantılar ve görüşmelerde,

Türk gemi inşa sanayinin ortak sorunları kamuoyu ile paylaşılmış, çözüm önerilerimiz ve taleplerimiz yetkili mercilere sunulmuş ve ciddi ilerleme kaydedilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Raporu’na istinaden revize edilmesi istenen ve Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde bulunan tesislerin fiili durumda faaliyet gösterdikleri alanları kapsayan,

Tuzla Tersaneler Bölgesi Revizyon İmar Planı’nın yaklaşık 7 yıldır sonuçlanamayan onay süreci hızlandırılmıştır.

Bu kapsamda 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Tuzla Tersaneler Bölgesi Revizyon İmar Planı çizilmiş ve onaylanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştur.

Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 13 kurumun görüşüne açılmış olan revizyon imar planının onaylanması için, kurum görüşlerinin gecikmeksizin ve olumlu olarak gönderilmesi yönünde yoğun temaslar sürdürülmüştür/ sürdürülmektedir.

Milli emlak kiraları ile ilgili yasa, 18.04.2013 tarihinde ve uygulama yönetmeliği 04.07.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve tersanelerimizin kira ücretlerini toplam yıllık hasılatın binde biri oranında ödeyebilmelerine de olanak sağlanmıştır.

Tersane, Tekne İmal Ve Çekek Yerleri Yönetmeliği Taslağı, 13 Ocak 2015 tarihinde icra edilen Yüksek İstişare Konseyi toplantısında üyelerimizin geniş katılımıyla müzakere edilmiş,

Oluşturulan ortak görüş bakanlığımıza sunulmuş ve UDH Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda görüş ve taleplerimiz gerekçeleriyle birlikte anlatılmıştır.

Yönetmeliğin, UDHB Müsteşar Yardımcısı ve Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü ile konuştuğumuz ve koordine ettiğimiz şekilde hayata geçeceğini öngörmekteyiz.

Tersanelerde alt işveren uygulamaları ve sorunu hakkında, gemi inşanın başlı başına uzmanlık gerektiren bir iş olduğu, işin kendisinin süreklilik arz etmediği günümüz koşullarında,

Tersanelerin sürekli olarak çekirdek kadrolarının çok üzerinde işçi istihdam etmeleri ve bunu sürdürmelerinin, uluslararası piyasada rekabet edebilmeleri bakımından mümkün olmadığı hakkında yapılan girişimler sonucunda,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen heyet ile toplantılar yapılmış, müfettişlerden oluşan heyetin tersane ziyaretleri yaparak alt işveren çalışmalarını yerinde görmeleri ve konuyu anlamaları sağlanmıştır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu ile birlikte, gemi inşa ve geri dönüşüm tesislerinde çalışanların meslek standartlarının belirlenmesi çalışmaları yürütülmüş; bu kapsamda sektöre yönelik yedi adet meslek grubuna ait ulusal meslek standartları yazılmıştır.

Yönetimde şeffaflık ilkesi gereği GİSBİR Yönetim Kurulu toplantılarına tersane temsilcilerinin katılımının yolu açılmıştır.

Mevzuat, Sosyal İlişkiler, Araştırma-Geliştirme, Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Komisyonları oluşturulmuş ve çalışma komisyonlarımızın aktif olarak faaliyet göstermeleri, ayrıca komisyonlarda oluşan bakış açısını genişletmek adına sektör dışından da katılımlar sağlanmıştır.

“Denizci millet, denizci ülke” ve “denizlere hâkim olan, cihana hâkim olur” sloganlarından hareketle, dernek faaliyetlerimizin yanı sıra büyük önem verdiğimiz bir diğer alan sosyal sorumluluk projeleri olmuştur.

Türkiye’nin en eski sivil toplum örgütlerinden biri olarak her yıl belirlediğimiz ve artırdığımız sosyal sorumluluk projesi bütçemizle farklı alanlardaki birçok proje desteklenmiştir.

Başarılı, ancak imkânları kısıtlı öğrencilere düzenli burs yardımı, yardıma muhtaç vatandaşlara yılın belli dönemlerinde destek verilmesi, sektörel sivil toplum örgütlerinin ve faaliyetlerinin aktif olarak desteklenmesi,

Sektöre eleman yetiştiren üniversitelerimizin desteklenmesi, gerektiğinde ülkemizin bir diğer ucunda yer alan ilk ve orta öğrenim öğrencilerine eğitim hayatlarında gereksinim duydukları yardımın yapılması sağlanmıştır.

Agresif ve aktif basın ve medya politikası izlenerek, yeni yönetimin göreve geldiği 2011 yılından itibaren ulusal ve uluslararası yazılı ve görsel medyada, sektörün ülkemize katma değer oluşturan yönleri ön plana çıkarılarak,

Türk gemi inşa sanayinin katkısı ve katma değerini, ayrıca iş sağlığı ve güvenliği konusunda hayata geçirilen önlemleri ifadeye yönelik güçlü bir politika izlenmiş ve çalışmalar meyvesini vermeye başlamıştır.

Şahsım, yönetim kurulu üyelerimiz ve genel sekreterimiz, yurtdışı seyahatleri kapsamında toplamda 87.000 km yol kat etmiş, GİSBİR’i ve Türk gemi inşa sanayini ulusal ve uluslararası platformlarda aktif ve güçlü bir şekilde temsil etmiş;

Birçok uluslararası konferansa ve foruma bilâ-bedel ve davet edilmek suretiyle konuşmacı ve panelist olarak iştirak ederek GİSBİR’in ve sektörümüzün imajına katma değer sağlamıştır.

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği’nin (GİSBİR) interaktif medya platformu olarak Şubat 2015’te yayın hayatına başlayan GİSBİR TV, GİSBİR’in, Türk gemi inşa sanayinin ve denizcilik sektörünün, ulusal ve uluslararası arenalarda sesini daha etkin bir şekilde duyurmasını ve

Doğru bilgi akışını sağlamaya, bugün itibariyle ulaşmış olduğu ve her geçen gün artan 40,001 görüntülenme oranı ile güncel, etkili ve dikkat çeken haber paylaşımına devam etmektedir.

GİSBİR tarafından gerçekleştirilen tersanelerin güncel durumu çalışması, 135 günlük bir süreçte, 7.920 km yol kat edilerek, 267 kurumla yapılan görüşme sonrasında ortaya konmuş ve sektöre data sağlanmıştır.

2009 yılından itibaren krizden çıkma yolunda ihracat rakamları artış göstermiş Türk gemi inşa sanayi, 2014 yılını tamir-bakım, askeri projeler ve niş gemiler segmentinin ön plana çıktığı bir yıl olarak tamamlamış,

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2014 yılı ihracat rakamı 1,27 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılında tamir-bakım projelerinden elde edilen gelir ise, takribi 600 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türk gemi inşa sanayi ihracat rakamının, 2015 yılında 1,5 milyar USD’ye ulaşılması öngörülmektedir.

GİSBİR’in değerli üyeleri,

GİSBİR Yüksek İstişare Konseyi’nin hayırlara vesile olmasını dileyerek, katılımınızdan ötürü siz değerli üyelerimize,

Şahsım ve yönetim kurulu üyeleri adına teşekkür eder, saygılar sunarım.”

 

Haberin videosuna şu link aracılığıyla ulaşılabilir: https://www.youtube.com/watch?v=NCnAwfQBKJo&feature=youtu.be