GİSBİR TÜİK İşsizlik Oranı Basın Açıklaması

 

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) TÜİK İşsizlik Oranı’na dair bir Basın Açıklaması yaptı.

“TÜİK Şubat-Mart-Nisan dönemi Hanehalkı İşgücü İstatikleri Değerlendirmesi”

İşsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile %10,1 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam, geçen yılın Mart ayında 4,419 milyon iken bu Mart’ta 4,641 milyona yükselmiştir.

Toptan ve perakende de benzer şekilde 3,488 milyondan 3,523 milyona yükselmiştir. Tarımdaki istihdam ise 5,613 milyondan 5,708 milyona yükselmiştir.

TÜİK’in verilerine göre işgücündeki artış, 1.345 milyon olurken, istihdam edilenlerdeki artış 1.157 milyonda kalmıştır. Bu da işsizlikteki artışın sebebini ortaya koymaktadır. Mevsimsel gelişmelere bakıldığında, Ocak, Şubat, Mart ayları, işsizliğin en yüksek olduğu aylar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bu oranın, yaz ayların da gelmesiyle turizm ve inşaat faaliyetlerin artışı ile %10’un altına ineceğini beklemek mümkün. Ancak yine de vurgulanması gereken nokta; ilk cümledeki rakamların da ifade ettiği gibi, hızla büyüyen ekonomimizin yarattığı istihdamın henüz arzu edilen seviyelerde olmadığıdır. Büyüme üzerinde uygulanan sıkılaştırıcı politikalar aslında cari açık konusunda geçici tedbirler anlamına gelse de, istihdam üzerinde daha kalıcı sorunlara sebep olabileceğini de söylemek mümkün. 

Burada rekabet için de ayrı bir parantez açmak gerekir. Ödemeler dengesindeki bozulmaların önemli bir etkeni de fiyat rekabetinin zorlaştığı bu ortamda, ekonomik yatırımların sadece sermaye maliyetindeki iyileştirmelerle düzelebileceğini düşünmek, buna göre de belki gereğinden fazla sıkılaştırıcı politikalar uygulamak durumudur. Nitekim, son dönemde görülen sermaye maliyetlerinin azalmış olması, bu yatırımların üretim ve istihdama yönelik olmasından daha çok spekülatif ve risk iştahının daha yüksek olması ve fiyat rekabetinin eksikliğinden kaynaklanmıştır. Neticede, bu da ucuz sermayenin istihdam üzerinde ne yazık ki zayıf bir etkiye sahip olması sonucunu doğurmaktadır. 

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) olarak ekonomik istikrara yönelik atılan adımlarda fiyat istikrarı ve finansal istikrarın paralelinde, işsizlik oranının da hassasiyetle dikkate alınması gerektiğini düşünmekteyiz.