SİTE İÇİ ARAMA YAP (KAPATMAK İÇİN ESC. TUŞUNA BASIN)

Skip to Content

Category Archives: Projeler

GİSBİR’DE STAJ BAŞVURULARI BAŞLADI!

STAJ BAŞVURU SİSTEMİ
Başvuru için tıklayınız.

Başvuru ve Sonuçlar İçin Dikkat Edilecekler:
a) Öğrenci, staj yapmayı planladığı aydan bir önceki ayın 20’sine kadar başvurusunu yapmalıdır.
b) Öğrenci staj başvuru sonuçlarını sisteme giriş yaparak takip edecektir. Sonuçlar ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.
c) Öğrenci staj yapacağı ayın 10’una kadar yerleştirildiği firma yetkilisi ile iletişime geçerek, staj yapacağını belirtmekle yükümlüdür. Aksi takdirde öğrenci staj hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.
d) Yerleştirildiği firmada mazereti nedeni ile staj yapamayacak olan öğrenci sistemden gerekli bilgiyi vermekle yükümlüdür. Yerleştirildiği yerde staj yapamayacağı halde sistemden bilgilendirme yapmayan öğrenci, sistem tarafından belirlenmekte olup, sonraki staj başvuruları dikkate alınamayacaktır.
f) Lisans ve önlisans öğrencileri başvuru sırasında @…edu.tr uzantılı mail adreslerini kullanmalıdır. Diğer mail adresleri sistemde geçerlilik arz etmemektedir.

Başarılar dileriz.

DEVAMI

Resurgam (Tersaneler için Robotik Sörvey, Onarım ve Çevik Üretim) Projesi

RESURGAM (robotik sörvey, onarım ve çevik üretim) projesi; gemi inşa sektörü için  Sürtünmeli Kaynak Teknolojisi’nde (FSW) çığır açan son gelişmelerden yararlanmayı amaçlamaktadır. Avrupa gemi inşa ve bakım/onarım paydaşları (ACLUNAGANED-ProjectAISTERGISBIREWF), ilgili alanlarda uzmanlığa sahip araştırma kuruluşları/üniversiteler (TWILimerick Üniversitesi, Lancaster Üniversitesi, University of Lancaster Joining 4 Innovation Centre (J4IC)TU Delft), ve uzman endüstriyel KOBİ’ler (Forth EngineeringSTIRWELDESIE6) prototip donanımının hızlı gelişimini sağlamak amacıyla 1 Şubat 2021 tarihinde projeye başlamıştır.

36 ay boyunca, 9 ülke (Belçika; Hollanda; Birleşik Krallık; İrlanda; Türkiye; Kıbrıs; İspanya; Fransa ve Polonya) proje çalışmalarında bulunarak, başta uluslararası sektörler olmak üzere Avrupa pazarında rekabet gücünü arttırmayı ve büyümeyi hedeflenmektedir. Projede; yenilikçi üretim süreçlerinin teknolojilerinin başarılı bir şekilde ilerlemesi, becerilerin pekiştirilmesi ile birlikte  Avrupa istihdamını desteklemek ve büyütmek amaçlanmaktadır. Küçük ve orta ölçekli Avrupa menşeli tersanelerin karşı karşıya kaldığı zorluklar göz önüne alındığında; yüksek teknolojili gemilerin inşası ve bakım&onarımda uzmanlaşmanın artması hedeflenmektedir.

Sürtünmeli Kaynak Teknolojisi (FSW) için yapılan malzeme ve yöntem araştırmaları, çelik yapıların tutarlı bir şekilde kaynaklanması için potansiyel imkanlar olduğunu ortaya koymaktadır. Geleneksel olarak, bu güne kadar FSW’yi sadece alüminyumda kullanmak mümkün olmakla birlikte, bu projenin de amacı olan çelik yapılarda FSW kullanımı alanındaki gelişmeler; Avrupa tersanelerinin verimliliğini artırmak için büyük bir fırsattır.

RESURGAM projesi ile Sürtünmeli Kaynak Teknolojisi’nden (FSW) faydalanarak;

• Çelik için kullanılan mevcut CNC makinelerine adapte edilebilir, düşük maliyetli sürtünmeli kaynak teknolojisi (FSW) sistemlerinin geliştirilmesi;

• Sualtı kaynak onarımı yapabilen yapay zekaya sahip, robotik sürtünmeli kaynak teknolojisi (FSW) sistemlerinin geliştirilmesi hedeflemektedir.

Bu proje ile; otomotiv ve havacılık sektörlerinde dijital endüstri 4.0 altyapısıyla yaygın olarak kullanılan teknikler ile Avrupa genelinde gemi ve su araçlarının hızlı, koordineli ve modüler üretimi kolaylaşacaktır.

RESURGAM projesinde pratikte; dünyanın herhangi bir yerinde bulunan hasarlı gemilerin en yakın kuru havuza gitmesine gerek kalmadan, mevcut konumlarında tamir edilebileceği bir teknolojinin gelişmesi de yer almaktadır. Armatörlere tamir işlemlerini yaptırmak için en yakın tersaneye gitmek zorunda kalmadan kuru havuz gereksiniminden bağımsız biçimde en uygun tersaneyi seçebilme imkanı sağlanmış olacaktır. Yeni ve iyileştirilmiş olan bu süreç, Avrupa tersaneleri ve Gemi İnşa Mühendisleri tarafından uygulanacaktır.

RESURGAM projesi, yeni gemilerin modüler yapımında, modüler gemi bakımında ve gemilerin işletilme sürecinde modüler donatım kapsamında ekonomik olarak pozitif etki sağlayacaktır. Bu ekonomik fayda nedeniyle, geliştirilecek teknolojinin su üstü/su altı uygulamalarda Avrupa gemi bakım sektöründe daha yaygın olarak kullanılması, bilgi ve teknoloji sızıntısının en aza indirilerek AB katma değer etkisinin en üst düzeye çıkarılması sağlanmış olacaktır.

Sürtünmeli Kaynak Teknolojisi’nin (FSW) sualtında uygulanabilen bir çelik kaynağı yöntemi olarak kullanılması aşağıdaki gelişmelere olanak sağlayacaktır;

• Robotik yeteneğe sahip Sualtı Sürtünmeli Kaynak Teknolojisi FSW (U-FSW) başlığı prototipi geliştirmek;

• Kapalı alanlarda muayene ve Sualtı Sürtünmeli Kaynak Teknolojisi (U-FSW) yapabilen yapay zeka özellikli robotik U-FSW sistemi geliştirmek;

• Modüler yapı, modifikasyon ve retrofit projeleri için tersanelere Sürtünmeli Kaynak Teknolojisi (FSW) imalat yetenekleri kazandırmak;

• Gemilerin modüler ve esnek üretimini ve/veya yüzer durumdaki  gemilerin hızlı onarımını, bakımını  ve tadilatını sağlamak için Avrupa paydaşları arasında daha iyi bağlantı ve işbirliği geliştirilmesini sağlamak,

• Yapay zeka özellikli robotik sistem, modüler yapı yetenekleri ve destekleyici dijital altyapı için iyileştirmeler sağlamak;

• RESURGAM çıktılarının sürdürülebilirliğini ve ticarileştirilmesini desteklemek için özel iş modelleri geliştirmek.

Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz:

https://www.resurgamproject.eu/

DEVAMI

Teknoloji Tabanlı Eğitimlerle Emniyetli Tersaneler Projesi

  

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

 

GİSBİR – AVRUPA BİRLİĞİ İşbirliği İle Teknoloji Tabanlı Eğitimlerle Emniyetli Tersaneler Projesi Başladı

 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar” bileşeni altında İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programı uygulanmaktadır.  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Programın Operasyon Faydalanıcısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ‘dir.

Tersaneler için; sanal gerçeklik ve e-öğrenme gibi yenilikçi, teknoloji tabanlı öğrenme modeli geliştirilmesi hedeflenen Teknoloji Tabanlı  Eğitimlerle Emniyetli  Tersaneler Projesi, gemi inşa sanayiinde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında farkındalık yaratma bilinci ile geliştirilmiştir. Proje kapsamında 18 ay süresince etkinlikler yürütülecektir. Gerçekleştirilecek etkinler arasında; yurt dışı çalışma ziyaretleri, İSG komisyon faaliyetleri, İSG Laboratuar kurulumu, etki değerlendirme raporu, pilot uygulama faaliyetleri bulunmaktadır. Proje ile geleceği şekillendirmek ve sektörümüzün inovasyon alanında öncü olması hedeflenmektedir. 

Saygılarımızla,

DEVAMI