UDHB Sn. Lütfi ELVAN, GİSBİR’ de STK’ larla Bir Araya Geldi

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sn. Lütfi ELVAN, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda denizcilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat KIRAN, GİSBİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Bilgehan BAYRAMOĞLU, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Sn. Orhan TORLAK, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Sn. D. Orkun KALKAVAN, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Sn. Orkun ÖZEK, Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Sebahattin ASLAN, Sn. Ufuk AKSOY, Genel Sekreter Sn. Süheyl DEMİRTAŞ ve 100’ü aşkın sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile basın mensubu tarafından karşılanan UDH Bakanı Sn. Lütfi ELVAN, UDHB Müsteşar Yardımcısı Sn. Özkan POYRAZ ve UDHB Tersane ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Sn. Mehmet KIRDAĞLI, iki buçuk saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat KIRAN, 1971 yılında kurulan GİSBİR’in, Türkiye’nin en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu, ulusal ve uluslararası platformlarda Türk gemi inşa sanayini temsil ettiğini ifade ederek başladığı açılış konuşmasında, Türk tersaneleri için büyük önem arz eden ve sorun sahalarından olan revizyon imar planı, tekne imal ve çekek yerleri ve ecri misil ödemeleri konusunda yaşanan sorunların çözüme ulaştırılması için UDH Bakanlığı’ndan destek almayı umduklarını dile getirdi. GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat KIRAN, ayrıca Türk gemi inşa sanayindeki bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla UDHB ile imzalanan veri tabanı protokolü hakkında yürütülen çalışmaların olumlu seyretmesinin Türk gemi inşa sanayi için önem arz ettiğini ifade etti.

UDHB Müsteşar Yardımcısı Sn. Özkan POYRAZ, UDHB olarak son 2 ay içinde denizcilik sektörüyle alakalı ve iş adamlarının katılımıyla 3 toplantı gerçekleştirdiklerini; UDH Bakanı Sn. Lütfi ELVAN’ın talimatıyla sivil toplum kuruluşlarını da UDHB stratejileri içine dâhil etmek amacıyla GİSBİR’in ev sahipliğinde bu toplantıyı düzenlediklerini ve katılımcıların gruplandırılmış olarak, kooperatifler, kıyısal taşımacılık kuruluşları, su ürünleri ve balıkçılık birlikleri, meslek odaları ve dernekleri, işçi ve işveren sendikaları, gemi söküm ve yan sanayi, deniz turizm işletmecileri ve yat imalatçıları birlikleri, amatör denizciler ve yelken sporları federasyonu, öğrenci ve öğretim kurumları dernekleri, acenta ve brokerlik dernekleri gibi sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluştuğunu bildirdi.

UDH Bakanı Sn. Lütfi ELVAN, denizcilik sektöründeki sivil toplum örgütlerinin sorunlarını ve önerilerini dinleyerek çözüm yolu ve önerilerin dile getirileceği bu toplantıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti ve GİSBİR’e ev sahipliğinden ötürü teşekkür etti. UDHB olarak denizciliğin sadece ulaştırma olarak değil, katma değer yaratan ve egemenlik haklarımızın temsil edildiği mavi bir vatan olarak algıladıklarını belirtti. Bir ülkenin deniz gücünün sadece donanması değil, gemi inşa sanayi, deniz ticaret filosu, gemi adamları, limanlar ve balıkçılardan müteşekkil olduğunu ve her birinin deniz gücümüzün paydaşları olduğunu ifade etti. Deniz gücümüzün tüm paydaşlarının öneri, birikim ve deneyimlerini önemsedikleri ve yol gösterici olduğunu düşündükleri için bu tür toplantıları düzenlediklerini ifade eden UDH Bakanı Sn. Lütfi ELVAN, denizciliğin her alanında faaliyet gösteren 70’e yakın STK ile bir araya gelindiğini, sorunlara çözüm bulmak için burada olduklarını ifade etti. Türk gemi inşa sanayinin kapasitesinin son yıllarda artış gösterdiğini ve yat inşasında sipariş bazında dünya üçüncüsü olduğunu açıklayan UDH Bakanı Sn. Lütfi ELVAN, Türk gemi inşa sanayinin sorun sahaları ve özellikle ecri misil konusunda UDHB yetkililerinin Maliye Bakanlığı ve ilgili makamlar nezdinde görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve UDH Bakanı Sn. Lütfi ELVAN, Müsteşar Yardımcısı Sn. Özkan POYRAZ ve Tersane ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Sn. Mehmet KIRDAĞLI arasında geçen ve iki saat süren soru cevap kısmını müteakip toplantı sona erdi.

GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat KIRAN, yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantı sonrasında UDH Bakanı Sn. Lütfi ELVAN’a bir anı objesi takdim etti.