“SEA Europe”un 2019 Genel Kurulu Portekiz’in Lizbon şehrinde gerçekleştirildi. Genel Kurul ve ilgili diğer toplantılara; GİSBİR adına, Genel Sekreter Mehtap Özdemir, Levent Zorer ve Çağatay Tanyolaç katılım gösterdi. Program kapsamında Genel Kurul toplantılarının yanı sıra ev sahibi ülke olan Portekiz tarafından Lisnave Tersanesi ziyareti ve Gala Yemeği düzenlenmiştir. 

 Üç gün süren toplantılarda ayrıca Sea SMRC, Board Meeting toplantılarına da katılım gösterilmiş olup; toplantılar sırasında aşağıdaki başlıklarda değerlendirmeler yapılmıştır:

  • Gemi inşa sektöründeki boya uygulamalarını da içeren STS BREF dokümanı taslak revizyonu (STS BREF ile ilgili son taslak için bkz. : http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/sts.html), 
  • Balast suyu arıtma sistemlerinin ve sülfür arıtma sistemlerinin (BWTS, Scrubbers) teçhizi ile ilgili faaliyetler,
  • Gemi inşa ile ilgili OECD ve WTO uygulamaları,
  • Gemi inşa ve ekipman üretimi konusunda stratejik yol haritası,
  • LNG tahrikli gemiler için hazırlanmakta olan “Work practices for maintenance, repair and dry dock operations” taslak dokümanı
  • BIMCO Repaircon revizyonu.