Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping) tarafından Denizcilik Haftası kapsamında, 11 Eylül 2019 tarihinde Londra’da “2050 Yol Haritası: Küresel Ticaretin Güçlendirilmesi”konulu konferans düzenledi. Küresel ticaretin değişen dinamiklerini yakından takip eden ve yeni teknolojileringelişmesini hedefleyenGİSBİR, Konferansın sponsorları arasında yer aldı.

Konferansa GİSBİR’i temsilen Genel Sekreter Mehtap Özdemir katıldı.