GİSBİR YK Bşk. Sn. Murat KIRAN’ın NENE HATUN Acil Durum Müdahale Gemisi Denize İndirilme Tören Konuşması

 

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat KIRAN, GİSBİR Üyelerinden Sefine Tersanesi tarafından inşa edilen NENE HATUN Acil Durum Müdahale Gemisi’nin denize indirilme töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat KIRAN’ın konuşma metni aşağıdaki gibidir:

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ (GİSBİR) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SN. MURAT KIRAN’IN “NENE NATUN” ACİL DURUM MÜDAHALE GEMİSİ DENİZE İNDİRME TÖRENİ KONUŞMA METNİ, 24 EKİM 2014- SEFİNE TERSANESİ

Sayın Bakanım, Sayın Genel Müdürlerim, Denizcilik Sektörümüzün Saygıdeğer Temsilcileri, Sefine Tersanemizin Değerli Yöneticileri ve Çalışanları, sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Sayın Bakanım, üyemiz Sefine Tersanesi tarafından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü için inşa edilen NENE HATUN Acil Durum Müdahale Gemisi’nin denize indirme törenine hoş geldiniz. Öncelikle ülkemiz ve bölgemizde son derece sıkıntılı stratejik ve politik olayların yaşandığı ve kanaatimce tarihi bir süreçten geçtiğimiz bir dönemde, bu mutlu günümüzde bizlere değerli vaktinizi ayırdığınız, katılımınızla bizleri onurlandırdığınız ve kendimizi ifade etme fırsatı verdiğiniz için sektörüm adına şükranlarımı sunarım.

Bu özel günü bizlere yaşatan Sefine Tersanemizin tüm yönetici ve çalışanlarına, fedakar işçi kardeşlerime Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yönetim Kurulu ve sektörümüz adına şükranlarımı sunarım.

Sayın Bakanım, müsaadelerinizle gemi inşa sektörümüz için büyük önem arz eden birkaç konuyu fazla vaktinizi almadan kısaca dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Sayın Bakanım, ilk olarak değinmek istediğim konu, tersane tekne imal ve çekek yerleri yönetmeliği kapsamındaki kısmi işletme/işletme izinleri konusudur. 2008 yılında yürürlüğe girmiş olan tersane, tekne imal ve çekek yerleri yönetmeliği çerçevesinde tesislerimize kısmı işletme/işletme izni belgeleri Genel Müdürlüğümüz koordinesinde düzenlenmektedir. Önemli bir bölümü kısmi işletme izni almış olan ve 10 Ağustos 2015 itibarı ile de işletme izni alması halen yürürlükteki yönetmeliğin gereği olan tersanelerimizin revizyon imar planlarının önümüzdeki bir yıllık dönem içerisinde onaylanması hayati öneme haizdir. 

Sayın Bakanım, yaklaşık 3 yıldır mücadele verdiğimiz bu konuda desteklerinizi bekliyoruz. 

Sayın Bakanım; bir diğer önemli konu gemi inşa sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katma değerin sağlıklı analizinin yapılabilmesine imkân sağlayacak, bilgi kirliliğini önleyecek gerçekçi ve sağlıklı verilerin toplanabilmesi konusudur. Gemi inşanın gerek ülkemizde ve gerekse dünyada ülkelerin ekonomisi ve savunmasına katkısı ile stratejik bir sektör oluşu nedeniyle önem arz etmektedir. Başkanı bulunduğum Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR), ulusal ve uluslararası platformlarda türk gemi inşa sanayinin sözcüsü olarak kabul görmekte olup bu kapsamda önde gelen yurtdışı yayınlara katkı sağlamak da dâhil olmak üzere sektörün en gerçekçi verilerini paydaşlarımızın istifadesine sunmaktayız. Bu konuda Genel Müdürlüğümüzle koordineli çalışmak üzere düzenlenen protokolü biz imzaladık ve makamlarınıza sunduk. Hayata geçirilmesi, sektörün gerçek resmini görebilmek ve değerlendirebilmek açısından son derece önemlidir. 

Sayın Bakanım, bu kapsamda; geçtiğimiz dönemde teşkil ettiğimiz bir heyet ile tüm tersaneler ile tekne imal ve çekek yerlerini kapı kapı dolaşmak suretiyle ziyaret ettik ve karşımıza son derece farklı rakamlar çıktı. Çalışma sonunda ülkemiz genelinde; 57 adedi aktif olmak üzere 85 adet tersane, 38 adedi aktif olmak üzere 58 adet tekne imal yeri toplamda 95’ i aktif 48’ i pasif olmak üzere 143 adet tesis tespit ettik. Halen bulunduğumuz Altınova/Yalova bölgesinde ise; 13 adedi aktif olmak üzere 22 adet tersane, 4 adedi aktif olmak üzere 20 adet tekne imal yeri toplamda 17’ si aktif 25’ i pasif olmak üzere 42 adet tesis mevcuttur. Konuya ilişkin detaylı raporu da makamlarınıza sunacağız.

Sayın Bakanım, 2008 Ekim ayından bu yana tüm zamanların en büyük finansal krizinin olumsuz etkilerini en ağır şekilde yaşayan sektörlerin başında denizcilik ve gemi inşa gelmektedir. Gemi inşada gelişmiş tüm ülkeler stratejik sektör olarak belirledikleri gemi inşayı direk veya endirekt metotlarla desteklemekte ve rekabet gücünü artırmaktadırlar. 

Cumhuriyet tarihinin ekonomik açıdan en parlak günlerinin yaşandığı ülkemizde de devletimizin bu yönde bir yaklaşımı hem yerli yatırımcıyı teşvik edecek hem de yabancı yatırımın ve stratejik ortaklıkların kapısını açacaktır.

– 5 üyemizin savunma sanayi ihalelerini büyük bir başarı ile sürdürdüğü, bir kısmının ihracatına başladığı,
– Bir üyemizin Yalova Bölgesi’nde vergi rekortmeni olduğu,
– Bir üyemizin dünyada ilk kez LNG powered tug boat inşa ettiği,

Önemli sayıda üyemizin; 

– bugün bir örneğini yaşadığımız ve devamını dilediğimiz kamu ihalelerini başarıyla neticelendirdiği, 

– platform destek gemileri, römorkörler, balıkçı gemileri inşasında önemli pazarlar elde ettiği,

-tamir ve bakım konusunda ülkemizin her geçen gün Avrupa’nın merkezi haline geldiği ve dünyanın önemli halka açık denizcilik şirketlerinin tersanelerimizle fleet agreement‘lar imzaladığı bir ortamda, gemi inşa sanayimizin desteklenmesi gerektiği ve bu desteği hak ettiğini düşünüyoruz.

Sayın Bakanım,

Savunma Sanayi ihalelerinde sektörümüzün bugün geldiği noktanın ve mevcut Başarısının daha önce benzer platformları ülkemize satan ülkelerde memnuniyet yaratmadığı aşikardır.

Ancak bizler milyar dolar ile ifade edilebilecek rakamların ülkemizde kalmış olmasının gururunu yaşıyoruz. 

Savunma Sanayimiz dışında %90 oranında yabancı armatörler ile çalışan sektörümüzün desteklenmesi son dönemde çevre ülkelerdeki siyasi çalkantıların sektörümüz aleyhine kullanılarak haksız rekabetin önlenmesi açısından da önemlidir.
Sayın Bakanım,

– Yeni gemi inşaya nakdi veya ayni destek, 
– Konsolidasyonu teşvik edici uygulamalar,

Bu kapsamda ele alınabilir.

Sayın Bakanım, Değerli Katılımcılar,

Bu duygu ve düşünceler ile, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü için inşa edilen NENE HATUN Acil Durum Müdahale Gemisi’nin faydalı ve hayırlı görevler icra etmesini, pruvasının neta, denizlerinin sakin olmasını diliyor, emeği geçen tüm arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Murat KIRAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR)