GİSBİR, SGK Çalıştayı’na Katıldı

 

GİSBİR Genel Sekreter Yardımcısı Ercan ÖZOKUTUCU, SGK Başkanlığı tarafından düzenlenen “Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi” konulu Çalıştaya katıldı.

Gemilerin ve Yüzer Yapıların İnşası, Bakım ve Onarımı Sektörü için Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından İşveren Denetim Rehberi hazırlanmasının amaçlandığı Çalıştay’da son hali verilerek yayınlanacak olan Rehber ile Sosyal Güvenlik Mevzuatı’nın işverenlere yüklediği yükümlülükler, verilen teşvikler, kurumun işyerlerini ve kayıtları nasıl denetlediği ile bu denetimler sırasında işverenlerin hak ve sorumluluklarına ilişkin temel bilgiler verilmesi sağlanacak.