GİSBİR, ABD’li Müsteşar ile TOBB Çalışma Yemeğinde Buluştu

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Ercan ÖZOKUTUCU, Amerika Birleşik Devletleri Ekonomik Büyüme, Enerji ve Çevre İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Catherine NOVELLI’nin katılımıyla 3 Eylül 2014 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) düzenlenen çalışma yemeğine katılım gösterdi.

Türkiye ve ABD arasında ticaretin artırılması ile Türk ve Amerikan şirketleri arasındaki ticari işbirliğinin geliştirilmesi konularının ele alındığı toplantıda GİSBİR Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Ercan ÖZOKUTUCU, Enerji ve Çevre İşlerinden Sorumlu Müsteşar Sn. Catherine NOVELLI’ye, ABD Anayasası’nın 19. maddesinin 1466’ncı bendi uyarınca yabancı ülkelerde tamir, bakım ve onarım görmesi durumunda söz konusu yabancı ülkede ortaya çıkan maliyet üzerinden yüzde 50 oranında bir vergi ödeme yükümlülüğü dolayısıyla ABD bayraklı gemilerin Türk tersanelerini tercih edemediğini; fakat ABD’nin serbest ticaret anlaşması imzaladığı bazı ülke tersanelerinin tercih edilmesi durumunda böylesi bir yükümlülüğün mevcut olmadığını; GİSBİR’in Türkiye ile ABD arasında ABD’li armatörlerin Türk tersanelerini tercih etmesine imkân sağlayacak bir yasal çerçeve oluşturularak gemi inşa ve tamir, bakım, onarım hacminin ve ihracat rakamlarının artırılması amacıyla ilgili bakanlıklar nezdinde gerekli girişimi yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Müsteşar Sn. Catherine NOVELLI, konunun önemini ve haklılığını anladığını ve bu sorunun Türkiye ile ABD arasında görüşülmekte olan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTIP) ile çözümlenebileceğini ve kendisinin konunun takipçisi olacağını ifade etti.