GİSAŞ, Deniz Kirliliğine Hazırlıklı Olma ve Acil Müdahale Tatbikatı düzenledi

 

5312 sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun” ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Tuzla Tersaneler Bölgesinde yer alan Tersaneler ve UN RO RO Limanı Acil Müdahale Planları’ ndaki personellerin katılımıyla yetkilendirilmiş müdahale firması olan ve eğitimli uzman kadrosuyla acil müdahale plan organizasyonunu üstlenen GİSAŞ Gemi İnşa Sanayi A.Ş. tarafından “Deniz Kirliliğine Hazırlıklı Olma ve Acil Müdahale Tatbikatı” gerçekleştirilmiştir.

Sadece 2014 yılında 1868 geminin yanaştığı Tuzla Koyu, meydana gelebilecek olası döküntüler için önemli bir risk teşkil etmektedir. Bu bilinçle petrol ve petrol türevli maddelerden kaynaklanan kirlilikle mücadele kapsamında, her 6 ayda bir yapılması zorunlu olan tatbikatlar ile meydana gelebilecek olası kirliliklerde “kirliliği önleme, toplama ve oluşacak atıkların bertarafı” konularında personelin yeterliliği değerlendirilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE ’nin “BU BİR TATBİKATTIR” anonsu ile saat 14.00’da başlatılmıştır. Tatbikatta senaryo gereği; UN RO RO Limanı’ ndan çıkış yapan UN AKDENİZ Gemisi dümen kilitlenmesi arızası nedeniyle ERKAL Tersanesi’ ne bakım onarım için gelen SEDEN S. Gemisi ile GİSAŞ Rıhtım’ ın doğusunda çatışırlar. Oluşan küçük çapta yangına GİSAŞ Römorkörleri tarafından hızlıca müdahale edilmiş olup; dalgıçlar tarafından yapılan yara savunması ile yaklaşık 15 m3 ‘ lük motorin döküntüsünün toplanması işlemleri başlatılmıştır.. Yapılan kontrol ve değerlendirmeler neticesinde, GİSAŞ Genel Müdürü ve aynı zamanda Acil

Müdahale Operasyon Koordinatörü Fatih SARAL tarafından tatbikat sonlandırılmıştır.
Tuzla Aydınlı Koyu’ nda GİSAŞ tarafından organize edilen ve onuncusu düzenlenen tatbikat başarıyla gerçekleştirilmiştir. Daha temiz denizler ve daha temiz bir çevre için katkıda bulunmak hedefiyle yola çıkan GİSAŞ Tuzla Aydınlı Koyu’ nda Hizmet vermeye devam edecektir.