Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği Revizyon Çalışması için GİSBİR Genel Merkezi’nde 13 Temmuz 2020 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildi. 

Toplantıda; Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcısı Sn. Naci Kaya, Daire Başkanı Sn. Murat Dinçer, Yalova Liman Başkanı Sn. D. Hakan Pekşen, GİSBİR Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Birol Üner, GİSBİR Genel Sekreteri Sn. Mehtap Özdemir, Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Ercan Özokutucu, İSG Komisyon Başkanı Sn. Av. Sevda Zübeyde Çetin ve üye tersanelerimizin İSG müdürleri hazır bulundu. 

Toplantıda, tersanelerimizde Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği’nin uyumunun sağlanması, mevcut teknolojilerin ve inovasyon çalışmalarının uygulanabilirliği üzerinde görüşmeler yapıldı.