İsviçre’nin Montreux şehrinde imzalanan Sözleşme ile Lozan Antlaşması’nda yer alan İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile ilgili hükümler Türkiye lehine değiştirilmiştir. Montreux Sözleşmesi 20 yıl süreli olarak imzalanmış, bitime iki yıl kala tarafların itiraz etmemesi halinde yürürlükte kalması kabul edilmiştir. Bu sözleşme günümüzde de gerçerliliğini sürdürmektedir.